ΜΕΛΕΤΗ + ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

παθητικα κτίρια

Με τον όρο “Παθητικό Κτίριο” χαρακτηρίζεται ένα κτίριο με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση (nZEB). Αναλυτικότερα εντός όλων των χώρων αυτού εξασφαλίζεται η θερμική άνεση για τους χρήστες του ετησίως, καταναλώνοντας την ελάχιστη δυνατή ποσότητα ενέργειας για θέρμανση και ψύξη.

Για την κατασκευή ενός παθητικού κτιρίου αξιοποιούνται συνδυαστικά μία σειρά εργαλείων μελέτης και κατασκευής, όπως ο σωστός προσανατολισμός, η σκίαση, ο θερινός αερισμός, η σωστή και μη διακοπτόμενη θερμομόνωση του κελύφους, η αποφυγή θερμογεφυρών, η αεροστεγανότητα, τα κατάλληλα κουφώματα με ανάλογη τοποθέτηση και φυσικά ο μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Θερμομόνωση

Η σωστή και καλά σχεδιασμένη μόνωση είναι βασικό χαρακτηριστικό των Παθητικών Κτιρίων. Είναι το μπουφάν που θα χρησιμοποιήσουμε στα χιόνια ή το θερμός μέσα στο οποίο κρατάμε ζεστό ή κρύο ένα ρόφημα.

Με την τοποθέτησή της επιτυγχάνεται η επιβράδυνση και η ελαχιστοποίηση της ροής θερμότητας από τα αδιαφανή δομικά στοιχεία.
(εδαφόπλακα, στέγη, τοιχοποιίες).

arrow
icon

Θερμογέφυρες

Οι θερμογέφυρες είναι τα «αδύναμα» σημεία του κελύφους του κτιρίου, που είτε μένουν αναγκαστικά αμόνωτα, είτε η κύρια μόνωση διακόπτεται.

Στα κτίρια συνήθως θερμογέφυρες αποτελούν oι εξώστες, τα στηθαία ή οποιαδήποτε άλλη εξοχή ή ασυνέχεια στο κέλυφος.

arrow
icon

Κουφώματα

Κουφώματα με συντελεστή μικρότερο από 1w/m2K, θερμοδιακοπτόμενο πλαίσιο, τριπλό υαλοπίνακα και πλαστικό αποστάτη.

arrow
icon

Αεροστεγανότητα

Η εξασφάλιση της αεροστεγανότητας είναι ο ευκολότερος και πιο οικονομικός τρόπος να αναβαθμιστεί ενεργειακά ένα κτίριο.

Η τοποθέτηση ταινιών αεροστεγανότητας κατά την τοποθέτηση των κουφωμάτων, καθώς και μεμβρανών στη ξηρά δόμηση και τη στέγαση του κτιρίου, είναι κάποιες από τις τεχνικές με τις οποίες μπορεί να αποφευχθεί η ανεπιθύμητη ανταλλαγή αέρα μεταξύ του εσωτερικού (αέρας που έχει θερμανθεί ή ψυχθεί, με οικονομική και ενεργειακή δαπάνη) και του εξωτερικού χώρου.

arrow
icon

Μηχανικός αερισμός
με ανάκτηση θερμότητας

Μηχανικός
αερισμός
με ανάκτηση
θερμότητας

Αποτελεί τη μόνη υποχρεωτική μηχανολογική εγκατάσταση ενός παθητικού κτιρίου. Συγκεκριμένα, ο μηχανικός αερισμός απομακρύνει τον εσωτερικό αέρα από χώρους όπως το λουτρό και την κουζίνα, ανακτώντας τη θερμότητα.

Ταυτόχρονα εισάγει εξωτερικό αέρα, αφού πρώτα τον φιλτράρει και τον προθερμάνει/προψύξει, χρησιμοποιώντας τη θερμότητα που έχει ανακτηθεί. Τέλος τον μεταφέρει στα υπνοδωμάτια, το καθιστικό και τους λοιπούς χώρους του κτιρίου.

arrow
icon

Γιατί
παθητικό
κτίριο

Γιατί παθητικό κτίριο

Για το παθητικό κτίριο, έναντι ενός συμβατικού γίνεται ολοκληρωμένος σχεδιασμός από καταρτισμένη ομάδα μηχανικών, αναλυτικές μελέτες και εξειδικευμένη μελέτη εφαρμογής, η οποία ακολουθεί όλη τη διαδικασία της κατασκευής, χωρις αυξηση του κόστους κατασκευής.
Μία διαδικασία η οποία θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένη και να διέπει κάθε σύγχρονη μελέτη και κατασκευή.

Επομένως, η σωστή ερώτηση είναι γιατί όχι παθητικό σπίτι?

Ας συνεργαστούμε

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση